СЕМИНАРИ

 • ОРГАНИЗАЦИЈА, ЕВАЛУАЦИЈА И ВРЕДНОВАЊЕ АКТИВНОГ ЧАСА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

  Каталошки бр. 1075
  Датум објаве

  26.02.2024.

 • Школа без дискриминације

  Каталошки бр. 211
  Датум објаве

  26.02.2024.

 • УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО–ОБРАЗОВНОМ РАДУ

  Каталошки бр. 191
  Датум објаве

  26.02.2024.

 • ИСТРАЖУЈЕМО ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ

  Каталошки бр. 899
  Датум објаве

  26.02.2024.

 • ХИБРИДНА НАСТАВА КАО МОДЕЛ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ И САВРЕМЕНА ПОДРШКА НОВИМ ВИДОВИМА УЧЕЊА И КОМУНИКАЦИЈЕ

  Каталошки бр. 777
  Датум објаве

  26.02.2024.

 • ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА У ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

  Каталошки бр. 548
  Датум објаве

  26.02.2024.

 • ЗАЈЕДНО ПРОТИВ НАСИЉА

  Каталошки бр. 59
  Датум објаве

  26.02.2024.

 • 3Д МОДЕЛОВАЊЕ

  Каталошки бр. 341
  Датум објаве

  26.02.2024.

 • РЕВОЛУЦИЈА 4.0 – ПАМЕТНА АУТОМАТИЗАЦИЈА

  Каталошки бр. 391
  Датум објаве

  26.02.2024.

 • STEAM ЕДУКАЦИЈА (SCIENCE TECHNOLOGY ENGENEERING ART MATHEMATICS – НАУКА ТЕХНОЛОГИЈА ИНЖЕЊЕРСТВО УМЕТНОСТ МАТЕМАТИКА)

  Каталошки бр. 1112
  Датум објаве

  26.02.2024.

 • Радни односи - Закон и пракса и Мобинг - заштита од злостављања на радном месту

  Каталошки бр. /
  Датум објаве

  22.05.2023.

 • Електронске фактуре и систем за управљање фактурама (е-СУФ)

  Каталошки бр.
  Датум објаве

  01.10.2021.