СЕМИНАРИ

ХИБРИДНА НАСТАВА КАО МОДЕЛ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ И САВРЕМЕНА ПОДРШКА НОВИМ ВИДОВИМА УЧЕЊА И КОМУНИКАЦИЈЕ

Каталошки број: 777               Компетенције: К1, K2, К3, К4, К17, К23

Приоритетна област: П3                  Област: Општа питања наставе       број бодова: 8

Општи циљеви:

Развијање функционалних знања, вештина и ставова код ученика оспособљавањем наставника за реализацију хибридне наставе применом активног учења, истраживања, тематске и пројектне наставе употребом дигиталних алата.

Специфични циљеви:

  • Оспособљавање наставника за развијање функционалних знања, вештина и ставова код ученика.
  • Оспосoбљавање наставника за едукацију ученика за нове начине комуникације, учења и сарадње.
  • Подизање дигиталне зрелости школе и развијање дигиталних компетенција ученика и наставника Увођење онлајн окружења и дигиталних алата као допуну редовној настави. 

Реализатори:

  • Биљана Животић, ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави;
  • Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац;
  • Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија;
  • Маја Оклобџија Слијепчевић, Техничка школа Смедерево

Више информација ОВДЕ

АкредитованиАктуелни семинари