ШТА ЈЕ ЦСУ?

 • Шта је Центар за стручно усавршавање Сомбор?
  • Центар за стручно усавршавање Сомбор је установа из области образовања. Оснивач је град Сомбор на основу Закона о основама система образовања и васпитања. Иако основан од стране града Сомбора Центар ће настојати да задржи улогу регионалног лидера у области стручних усавршавања.
 • Сврха успостављања центра је:
  • Да установама пружи могућност да професионални развој прилагоде потребама у свом региону;
  • Да професионални развој прати у складу са потребама региона и стратегијом развоја образовања на националном нивоу;
  • Да организацијом семинара у месту рада или у непосредној близини, омогући значајно смањење трошкова стручног усавршавања.
 • Центар за стручно усавршавање је:
  • Место организовања различитих врста обука;
  • Ресурсни центар (библиотека са стручном литературом, методичко-дидактичким, педагошко-психолошким, видео и аудио материјалима итд);
  • Информациони системи (штампани или он-лине информатори који садрже понуду програма стручног усавршавања);
  • Место где се вреднује и прати квалитет стручног усвршавања;
  • Место окупљања и размене професионалних искустава запослених у образовању;
 • Чиме се бави Центар?
  • У Центру се примењује и спроводи стратегија стручног усавршавања у складу са стратегијом коју је развио Центар за професионални развој у Београду, а у сарадњи са другим битним чиниоцима у образовању.
 • Активности центра:
  • Снимање и анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању;
  • Планирање обуке и других видова стручног усавршавања;
  • Помоћ при креирању нових програма стручног усавршавања;
  • Место где се вреднује и прати квалитет стручног усвршавања;
  • Место окупљања и размене професионалних искустава запослених у образовању.
  • Праћење примене различитих облика стручног усавршавања;
  • Сарадња са Заводом/Центром за професионални развој;
  • Сарадња са локалном заједницом;
  • Сарадња са Министарством просвете/Школском управом;
  • Сарадња са образовно-васпитним установама;
  • Формирање и одржавање базе података;
  • Анализа понуде програма стручног усавршавања;
  • Организовање семинара и других облика стручног усавршавања.