СЕМИНАРИ

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА У ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Каталошки број: 548               Компетенције: К1, К23                  Приоритетна област: П3

Област: Општа питања наставе       број бодова: 8

Општи циљеви:

Развијање функционалних знања, вештина и ставова код ученика оспособљавањем наставника за реализацију хибридне наставе применом активног учења, истраживања, тематске и пројектне наставе употребом дигиталних алата.

Специфични циљеви:

  • Оспособљавање наставника за развијање функционалних знања, вештина и ставова код ученика.
  • Оспосoбљавање наставника за едукацију ученика за нове начине комуникације, учења и сарадње.
  • Подизање дигиталне зрелости школе и развијање дигиталних компетенција ученика и наставника Увођење онлајн окружења и дигиталних алата као допуну редовној настави. 

Реализатори:

  • Бјанка Цветковић рођ. Дамјановић, мастер, ОШ “Доситеј Обрадовић”, Сомбор;
  • Милица Војводић Савић, Доктор наука, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду;
  • Саша Саулић, мастер, ОШ ,,Доситеј Обрадовић’’ Сомбор;
  • Дејан Ђорђић, доктор наука - педагошке науке, Педагошки факултет у Сомбору

Више информација ОВДЕ

АкредитованиАктуелни семинари