СЕМИНАРИ

ЗАЈЕДНО ПРОТИВ НАСИЉА

Каталошки број: 59                       Компетенције: К3                        Приоритетна област: П5

Област: Васпитни рад                                 број бодова: 8

Општи циљеви:

 • Oспособљавање запослених у школи за примарну и секундарну превенцију насиља.
 • Упознавање наставника и стручних сарадника са законским регулативима којима су дефинисане активности и услови за санкционисање насиља

Специфични циљеви:

 • Стицање знања-вештина за успостављање здравих и позитивних вршњачких односа неговањем система вредности који подстиче алтруизам међу ученицима, хуманост и позитиван став према школском окружењу,
 • Оспособљавање наставника за рано препознавање знакова насиља међу ученицима,
 • Стицање знања – вештина за саветодавни рад са ученицима жртвама и ученицима који су починиоци насиља и родитељима ученика,
 • Стицање знања – вештина у раду са одељењем у којем се дешава насиље,
 • Стицање знања о Законом дефинисаним активностима и корацима у санкционисању насиља,
 • Обука наставника и стручних сарадника за појачан васпитни рад са ученицима

Реализатори:

 • Тања Калинић,
 • Даниела Нећак,
 • Ана Лојаничић-Фехер,
 • Милан Стакић

Више информација ОВДЕ

АкредитованиАктуелни семинари