СЕМИНАРИ

3Д МОДЕЛОВАЊЕ

Каталошки бр. 341
Компетенција: К1
Приоритет: П6
Укупно бодова: 8
Непосредно: да
Електронски:

ОПИС СЕМИНАРА

Каталошки број: 341                       Компетенције: К1                      Приоритетна област: П6

Област:  Информатика                               број бодова: 8

 

Општи циљеви:

  • Подизање професионалних компетенција наставника за коришћење различитих типове софтвера за 3Д моделовање, савладавање основних операција за рад у њима.

Специфични циљеви:

  • Стицање знања о намени и врстама софтвера за 3Д моделовање
  • Оспособљавање наставника за избор бесплатних софтверских решења који највише одговарају њиховим потребама нпр. FreeCAD, ОPENSCAD, Блендер
  • Обука настaвника за рад у софвтеру за 3Д моделовање кроз једноставне примере

Реализатори:

  • Светозар Колесар, „Republic of the third dimension“ doo;
  • Марко Костов, „Republic of the third dimension“ doo;
  • Иван Милентијевић, Инжењер индустријског инжењерства, Axiom Tech doo

Више информација ОВДЕ