НОВОСТИ

  • Менторство - Водич за наставнике у школама

    • 19.04.2024.
    • Аутор: Администратор

    У сарадњи за Заводом за унапређивање образовања и васпитања у просторијама Центра, 19.04.2024. године, одржана је промоција приручника: ,,Менторство - Водич за наставнике у школама". Приручник је настао као израз потребе да се обезбеди помоћ и подршка наставницима који се определе за менторски рад са приправницима. Са намером да овај приручник оствари функцију и намену са којом је писан, Завод за унапређивање образовања и васпитања организује промотивне активности чији је циљ упознавање просветне јавности са његовим садржајем, основним идејама и концептима који су у њему изнети, као и размена мишљења о томе на који начин он може да послужи тренутној приправничко-менторској пракси у нашим школама.