НОВОСТИ

  • Акредитован семинар за социологе

    • 11.06.2023.
    • Аутор: Администратор

    Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији припремио је програм обуке наставника социологије под називом „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву”. Обука је акредитована и увршћена на министрову листу програма од јавног интереса. Намењена је наставницима социологије у гимназији и стручним школама. Обука је одржана у просторијама Центра и трајала је два дана (10. и 11.06.2023.).

    Циљ обуке је оснаживање наставника да у процесу планирања и остваривања наставе и учења користе потенцијал предмета за развој ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву.