НОВОСТИ

  • Школа без дискриминације

    • 21.10.2022.
    • Аутор: Администратор

    Акредитовани семинар Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор: ,,Школа без дискриминације" одржан је у просторијама Центра у петак, 21.10.2022. године. Семинар је под каталошким бројем 211 у Каталогу одобрених програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
    Учесници семинара били су запослени у основним школама са територије Града Сомбора и насељених места. Након успешно савладане обуке полазници су остварили право на 8 бодова стручног усавршавања.