НОВОСТИ

  • Одобрени програми акредитације

    • 30.06.2022.
    • Аутор: Администратор

    Процес акредитације програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника при Министарству просвете, науке и технолошког развоја, односно при Заводу за унапређивање образовања је завршен и ЦСУ Сомбор је добио акредитацију за чак 10 програма стручног усавршавања који ће се спроводити у школским 2022/23, 2023/24 и 2024/25. годинама.

    У области информатике акредитацију су стекли програми 3Д моделовања, паметне аутоматизације и "STEAM" едукације. Такође, акредитација је добијена и за два програма из области општих питања наставе, по један из природних наука и физичког васпитања, као и три из области васпитног рада.