СЕМИНАРИ

Алтернативни погон моторних возила

Каталошки бр. 896
Компетенција: К1
Приоритет: П3
Укупно бодова: 8
Непосредно:
Електронски:

ОПИС СЕМИНАРА

Општи циљеви:

Упознавање наставника стручних предмета машинске струке са техничким решењима из области аутомобилске индустрије која обзиром на брзи развој технике нису обухваћена наставним планом а која су присутна у пракси и са којима се ученици стално срећу

Специфични циљеви:

Упознавање полазника семинара са савременим техничким решењима у области аутоиндустрије која на моторним возилима користе обновљиве изворе енергије и хибридни поогон као потпуни или делимичну замену за фосилна горива, чиме се попуњава празнина између наставног програма и савремене праксе и јача стручни капацитет наставника.

Циљна група:

Наставник стручних предмета – средња стручна школа

Теме програма:

  • Алтернативни погон возила, Биодизел, Биоетанол, Хибридни погон возила, електрична возила, гориве ћелије, суперкондензатори и слично