СЕМИНАРИ

Савремени облици евалуације у настави хемије

Каталошки бр. 818
Компетенција: К2
Приоритет: П3
Укупно бодова: 8
Непосредно: 8
Електронски:

ОПИС СЕМИНАРА

Општи циљеви семинара:

Оспособљавање наставника хемије за примену нових поступака евалуације ученичког постигнућа

Специфични циљеви семинара:

- Оспособљавање наставника хемије за конструкцију и примену вишеслојних тестова за идентификацију ученичких мисконцепција у хемији

- Оспособљавање наставника хемије за конструкцију и примену системичких задатака за процену смисленог учења

- Оспособљавање наставника хемије за дизајн рубрика за процену когнитивне комплексности проблемских задатака у хемији

Теме програма: 

- Специфичности евалуације ученичког постигнућа у настави хемије

- Конструкција вишеслојних тестова за идентификацију ученичких мисконцепција у хемији

- Дизајн системичких задатака у органској хемији

- Развој рубрика за процену когнитивне комплексности проблемских задатака у хемији

- Евалуација минипројеката

Главне одлике наших семинара су:

- семинари су стручни, применљиви у пракси

- стручна подршка и након одржаног семинара

- доступност свакој особи запосленој у образовању

Реализатори семинара су наставници са вишегодишњим искуством у реализацији семинара стручног усавршавања из области хемије.