СЕМИНАРИ

Развијање способности за асертивну комуникацију у функцији сазревања личности ученика/детета

Каталошки бр. 1029
Компетенција: К3
Приоритет: П4
Укупно бодова: 24 (кроз 3 недеље)
Непосредно: 8
Електронски: 16

ОПИС СЕМИНАРА

Циљ семинара:

Развијање самопоуздања у функцији развоја личности ученика, развијање професионалних компетенција наставника за превазилажење стресних и конфликтних ситуација, развијање асертивних комуникацијских вештина и техника за ефикасно реаговање у различитим професионалним и животним изазовима.

Семинар подстиче развој самопоузданог понашања у свим сресним ситуацијама у педагошком раду. Погодан је за обучавање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа за педагошки рад како са ученицима који имају проблеме са контолом беса - насилним понашањем; тако и са ученицима са ниским самопоуздањем, самопоштовањем који неретко постају жртве насиља.
Семинар нуди могућност кандидатима да раде на личном развоју како би и у педагошким ситуацијама са ученицима и њиховим родитељима ефикасније функционисали и реаговали.

Главне одлике наших семинара су:

- семинари су стручни, применљиви у пракси

- стручна подршка и након одржаног семинара

- доступност свакој особи запосленој у образовању

- семинар се одржава у просторијама Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, уз електронски део који полазници обављају од куће

Реализатори семинара су наставници са вишегодишњим искуством у реализацији семинара стручног усавршавања.

За више информација погледајте овде.