СЕМИНАРИ

Интернет технологије у служби наставе

Каталошки бр. 394
Компетенција: К1
Приоритет: П1
Укупно бодова: 20
Непосредно: 4
Електронски: 16

ОПИС СЕМИНАРА

Општи циљеви семинара:

Професионално оснаживање наставника за примену савремених наставних средстава, метода и електронских сервиса у раду са ученицима уз примену интернет технологија.

Специфични циљеви семинара
  • Информисање наставника о новим трендовима и о примени одговарајућих и доступних интернет технологија у образовању
  • Практично оспособљавање наставника за припрему и израду електронских мултимедијаланих наставних материјала по савременим стандардима
  • Практично оспособљавање наставника за сараднички рад на електронским наставним материјалима у онлајн окружењу
  • Практично оспособљавање наставника за примену савремених интернет сервиса у виду примене система за тестирање ученика
  • Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности нових образовних технологија
Главне одлике наших семинара су:
  • семинари су стручни, применљиви у пракси
  • стручна подршка и након одржаног семинара
  • доступност свакој особи запосленој у образовању
  • семинар се одржава у просторијама Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор

Реализатори семинара су наставници са вишегодишњим искуством у реализацији семинара стручног усавршавања из области информационо комуникационих технологија.

Више информација погледај  овде.